Welkom

Welkom op de site van KansWijzer

Dinsdag, 22 april startbijeenkomst van ‘I-workspace’ in bibliotheek Hengelo. Bijeenkomst start om 14.oo uur. KansWijzer, Jan Bullens, presenteert daar een van zijn ideeën om meer en beter werkzoekenden duurzamer aan betaald werk te helpen.

Positief voor werkgevers en werkzoekenden. Uitdagend voor bemiddelaars en consulenten. Kom dus naar de bieb in Hengelo, dinsdag na Pasen. Gewoon doen!

 

Rondom Pasen wordt de nieuwe site van KansWijzer gelanceerd. Let op je mail.

Onze methodiek is gebaseerd op de procesgang van onze deelnemers. Ontwikkel je vuurtorenhouding. Weet hoe je focus eruit ziet! Als een vuurtorenwachter zien welke gelegenheden zich voordoen en dan GERICHT reageren! Het hulpmiddel en de methodiek van KansWijzer/jan-enhenk.nl.

Onze methodiek is zeer goed bruikbaar voor vrijwillig medewerkers. Mensen die via vrijwilligerswerk kennis, kunde en vaardigheden willen ontwikkelen. Op de arbeidsmarkt hebben zij dan direct meerwaarde.

vuurtoren

Beweging brengen in mensen die werkzoekend zijn. Dat was de oorspronke-lijke gedachte van de naamgevers van ons bureau. Beweging en acties naar de beste plaats op die arbeidsmarkt. Een eenvoudig concept dat door zijn een-voud effectief is. Door de eenvoud van de naam laten we zien dat ieder van ons zelf de regie kan nemen, of je nu Werkgever, Werknemer of Werkzoekende bent.

Wat doet janenhenk.nl?
janenhenk.nl is een bijzonder en professioneel trainingsbureau.
Het bijzondere zit in het feit dat wij op een zeer expliciete en energieke manier deelnemers laten ervaren dat zij kunnen en mogen bouwen op de eigen
talenten, passies, ambities en kwaliteiten.

Deze vier elementen vormen de fundatie voor het persoonlijke succes op de arbeidsmarkt.
Daarnaast geven we handvatten om actief en doelgericht een aanbod op de arbeidsmarkt te doen. Doordat we een aantal trainingen in groepsverband geven, stapelen de leereffecten van de deelnemers zich op. De kosten van deelname zijn daardoor beperkt. Als metafoor gebruiken we de vuurtoren.
Op deze site lees je over de vuurtorenhouding en het daarbij horend  vuurtorengedrag.

vuurtorenHet effect van janenhenk.nl!
De deelnemers zijn telkens weer verrast over hun persoonlijke resultaat. Deelnemers ontwikkelen zelf en met elkaar nieuwe en sterkere persoonlijke krachten om de arbeidsmarkt te bewerken.
Met de nieuwe en anders geactiveerde netwerken ontstaan er (betaalde) samenwerkingsrelaties. Samenwerkingsrelaties waarvan men het bestaan niet eerder hadden vermoed. Na de trainingen zijn er werkrelaties ontstaan die zicht geven op inkomen en loopbaanperspectief. Vooral is het goed om te weten dat mensen weer in dienstverband aan het werk zijn.

Specifiek en onderscheidend
Tijdens de trainingen zijn de effecten en resultaten voor de deelnemers maatgevend. De trainers van janenhenk.nl werken los van bestaande patronen en methodes. Wat belangrijk is voor de deelnemers is belangrijk voor de trainers: Namelijk het ondersteunen bij het realiseren van de persoonlijke doelen. Dit is pas echt maatwerk!